ΕΣΠΑ

 

Την Παρασκευή, 16.07.2021, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της ΕΕΤΑΑ για το σχολικό έτος 2021-2022. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 2021-2022 .

Από 19/07 έως και 03.08.2021 (23:59) γίνονται δεκτές οι υποβολές αιτήσεων,
στις 09.08.2021 βγαίνουν οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων,
από 10/08 έως και 12.08.2021 θα γίνονται δεκτές οι υποβολές ενστάσεων, και
στις 13.08.2021 θα βγουν οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων και θα αναρτηθούν στις σελίδες https://www.eetaa.gr/ και paidikoi.eetaa.gr/.   

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ, στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://web.eetaa.gr:38446/ 

 Τέλος, σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ωφελούμενες και οι κάτοχοι voucher φέτος θα ενημερωθούν και μέσω SMS.

 

 

Εγγραφές όλο το χρόνο εφόσον υπάρχουν θέσεις.

Δικαιολογητικά για τον παιδικό σταθμό:

• Βεβαίωση παιδιάτρου
• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αντίγραφο εμβολίων βιβλιαρίου παιδιού