25 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ "ΜΠΡΑΒΟ"

Το "μπράβο" δεν είναι μόνο μια "ρηχή επιβράβευση" όπως λέει η συγγραφέας του άρθρου... καταδεικνύει μια εξωτερική εστία αξιολόγησης (το γονέα, τον/ην εκπαιδευτικό). Στρέφοντας την προσοχή μας στο παιδί και στην εσωτερική του εστία αξιολόγησης, σε αυτά που είναι για το ίδιο σημαντικά, όμορφα, ενδιαφέροντα, ψάχνοντας να βρούμε και να καλλιεργήσουμε άλλα κίνητρα από την ξερή επιβράβευση, βρήκαμε μια αρκετά ενδιαφέρουσα λίστα και τη μοιραζόμαστε μαζί σας:

Διαβάστε το άρθρο : εδώ